Hasta hastalığını bilmeli mi? Günümüzde hala tartışılan konu