Ankete katılanlara yönelttiğim sorular ve cevapları